Mittejätkusuutlik põllumajandus


Talunike madal sissetulek viib olukorrani, kus neil puuduvad võimalused investeerida oma istanduse puude eest hoolitsemisesse ja uute puude istutamisesse. Selle asemel et asendada vanad ja haiged kakaopuud uutega, hakkavad nad kakaod kasvatame suurematel maalappidel, loobudes jätkusuutlikest, ökoloogilistest ja mitmekesistest põllumajanduspraktikatest. Intensiivpõllumajandusega kurnavad nad maapinda ja on siis sunnitud panema veelgi rohkem maad kakao alla, mõnikord hävitades selleks vihmametsi. See mõjutab omakorda nii keskkonda kui ka talunike sissetulekut. Ebaõigete põllumaajanduspraktikate tõttuläheb igal aastal saagist kuni 40% kaduma.
 
Kakaokasvandustes propageeritakse pestitsiidide ja keemiliste väetiste kasutamist, kuid puuduvad teadmised nende õigeks kasutamiseks. Vale või liigne pestitsiidide kasutamine halvendab kohaliku veevaru kvaliteeti ning põhjustab mulla reostumist. Vihmametsade hävitamine ohustab globaalset bioloogilist mitmekesisust.
 
Farmerite tulude suurendamise asemel toovad praegused kakaokasvatusviisid kaasa kehvema saagi ning kahjustavad keskkonda. Selline põllumajandus ei ole jätkusuutlik. Lisaks sõltub kakaokasvatajate sissetulek sageli ainuüksi kakaokasvatusest, muid põllukultuure ei kasvatata. See suurendab veelgi kakaokasvatajate sõltuvust kakaohinnast ja toob kaasa ökoloogilise katastroofi, kuna kahjustab bioloogilist mitmekesisust.

Kakaokasvatajad vajavad koolitusi ja nõuandeid jätkusuutliku põllumajanduse alal, et suurendada produktiivsust, parandada kakaoubade kvaliteeti ning tegeleda mitmekesise põllumajandusega, mis ei kahjustaks keskkonda.