Ühineda sõltumatu sertifitseerimis- ja järelevalvesüsteemiga

Šokolaadifirmad peavad ühinema sõltumatu toodete sertifitseerimissüsteemiga, millega kaasneks ettevõtteväline järelevalve, mis tagaks sotsiaalsetest ja keskkonna standarditest kinnipidamise ning kindlustaks tarneahela täieliku läbipaistvuse. Arvestades, et sõltumatu toodete sertifitseerimissüsteem hõlmab praegu vaid väikest osa šokolaadi kogutoodangust, peavad firmad sertifitseeritud kakao kasutamist märkimisväärselt suurendama ja seadma pikaajaliseks eesmärgiks viia kõik oma tooted standarditega vastavusse.