Toetada kakaokasvatajate tegevusi jätkusuutliku ja mitmekesise põllumajanduse vallas

Šokolaadifirmad peavad toetama jätkusuutlikku kakaotootmist, et panustada öko- ja kliimasüsteemi säilimisse ning mulla ja vee kvaliteeti. Nad peavad aitama talunikel arendada oskusi, mis mitmekesistaksid nende põllumajandustoodangut, kuna erinevate põllukultuuride kasvatamine ja müümine tagab talunikele ja nende töölistele stabiilsema sissetuleku ning vähendab nende sõltuvust napilt kasumlikust kakaoärist. Lisaks kaitseb põllumajanduslik mitmekesisus neid äärmuslikest ilmastikutingimustest tingitud kriiside eest, vähendab ekstreemsete hinnakõikumistega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi ning tagab stabiilsema toidulaua. Firmad peavad tagama kakaokasvatajate regulaarse koolitamise nii kliima- ja loodussõbraliku põllumajanduse kui ka põllumajanduse mitmekesistamise meetodite alal.