Inimõigused

Inimõigused ja töötajate õigused

Kakaokasvatajate madal sissetulek põhjustab kakaotaludes tõsiseid inimõiguste ja töötajate õiguste rikkumisi. Madala sissetuleku tõttu ei suuda talunikud maksta töölistele piisavat palka ega tagada neile korralikku majutust ja tervishoidu. Lisaks teevad töölised ja farmerid sageli ohtlikke töid: nad kasutavad pestitsiide ilma kaitseriietuseta või töötavad ohtlike tööriistadega ja teevad ülemäära palju töötunde. Nad seisavad silmitsi soolise ja etnilise diskrimineerimisega ning kannatavad kehva toitumise käes. Kogukondadel puudub juurdepääs haridusele, joogiveele ja efektiivsele kogukonnajuhtimisele.

Aina halvenevad töötingimused viivad sageli rahvusvaheliselt tunnustatud printsiipide rikkumiseni, mis on defineeritud inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt. Lootuses hoida kulud veelgi madalamad kalduvad talunikud kasutama lapstööjõudu.

 

Lapstööjõud

Kakaokasvatajate ebapiisav sissetulek sunnib neid leidma võimalusi, mis vähendamaks tootmiskulusid nii palju kui võimalik. Selle üheks kurvaks tagajärjeks on istandustes ekspluateerivates või ohtlikes tingimustes töötavad lapsed. Ainuüksi Ghanas ja Elevandiluurannikul on umbes 2 miljonit kakaoistandustes töötavat last. Neist üle 500 000 töötavad ekspluateerivates tingimustes.Tööl käimine ei võimalda lastel koolis käia ning on ohustab nende füüsilist ja vaimset tervist.

 

Ekspluateeriv töö

Veerand 5–17 aastastest lastest, kes elavad kakaokasvatuspiirkondades Lääne-Aafrikas, on seotud kakaotootmisega. Peamiselt töötavad nad perefarmides koos oma vanematega. See, et lapsed aitavad oma vanemaid ja annavad oma panuse majapidamise sissetulekusse, on täiesti normaalne, aga kui töö kahjustab laste füüsilist või vaimset tervist, on ohtlik või takistab neid haridust omandamast, siis ei ole see rahvusvaheliselt aktsepteeritav. Seda loetakse ekspluateerivaks. Lapsed kasutavad ohtlikke tööriistu nagu matšeeted, kannavad väga raskeid, seljavalu või isegi vigastusi põhjustavaid koormaid ning puutuvad kokku pestitsiididega.

Kuigi olukord on mõnevõrra paranenud, leidub siiski tõendeid, et kahjuks jätkub kakaokasvatuspiirkondades ka lastega kaubitsemine sunniviisilise töö jaoks. Probleem on eriti terav Elevandiluurannikus, kus lapsi ostetakse väikese raha eest naaberriikidest ja neid kasutatakse odava tööjõuna.
Ekspluateeriva lapstööjõu kasutamine ning lastega kaubitsemine on tõsised rahvusvaheliste inimõiguste rikkumised. See on keelatud rahvusvahelise tööseadusega (ILO regulatsioonid 182 ja 138) ja ÜRO lapse õiguste konventsiooniga (32/1). 2001. aastal otsustas kakao- ja šokolaaditööstus likvideerida ekspluateeriva lapstööjõu kasutamise 2005. aastaks, allkirjastades vabatahtliku Harkin-Engeli protokoll. Tähtaega on mitmeid kordi edasi lükatud. Protokolli praegune eesmärk on vähendada lapstööjõu kõige hullemaid vorme 2020. aastaks 70% võrra.