Kakaohind ja talunike sissetulek

Šokolaaditootmine on õitsev äri, milles suured ettevõtted teenivad suuri kasumeid. Samal ajal kui suured ettevõtted võitlevad suurema turuosa ja kõrgemate kasumite pärast, on kannatajateks kakaokasvatajad, kelle tulud aina vähenevad. 2012. aastal oli üleilmne šokolaadimaiustuste turg väärt 80 miljardit dollarit ning 2014. aastaks kasvas turg üle 100 miljardi dollari!

Globaalses tarneahelas teenitakse suurem osa tulu pärast seda, kui oad on jõudnud tarbimisriikidesse, peamiselt Euroopasse või Ameerikasse. Tootjariikides peavad kakaokasvatajad ja töölised saama hakkama vähem kui 1,25 USA dollariga päevas. See ei ületa isegi absoluutse vaesuse piiri!

Kakaokasvatajad saavad umbes 6% sellest hinnast, mida tarbijad rikastes riikides šokolaadi eest maksavad. Veel 1980. aastatel moodustas nende osa tervikust peaaegu kolm korda tänasest rohkem – 16%.

 

Madal ja kõikuv kakaohind

Hargmaisete šokolaadifirmade kasumid on alates 1980. aastatest suurenenud, kuid kakaoubade hind on samal ajal poole võrra langenud (inflatsiooniga kohandatult). Lisaks saavad kakaotalunikud kohalike kaubandusstruktuuride, maksude ja ka ubade kvaliteedi tõttu kätte vaid osa maailma turuhinnast. Näiteks Elevandiluuranniku talunikud on saanud viimase kümne aasta jooksul vaid 40–50% maailma turuhinnast. Kuna talunikud ei ole hästi organiseerunud ja neil puudub info maailmaturu kakaohinna muutustest, siis olukord sunnib neid müüma kakao vahendajatele nende dikteeritud hinnaga.

Kakaohinna muutlikus

Lisaks muudab talunike sissetuleku ebakindlaks kakaohinna kõikumine. Selle põhjuseks võib olla vahelduv varude maht, mis tekib taimehaiguste, kahjurite, ekstreemsete ilmastikutingimuste või poliitilise ebastabiilsuse ja rahutuste tõttu tootjamaades. Kui peamistes kakaod tootvates riikides on hea saagiga hooaeg, siis on varu suurem ja see võib põhjustada hinnalanguse. Taimehaiguste või kehvade ilmastikutingimuste tõttu tekkinud kehv saagikus viib aga väiksemate varudeni ja võib hinda tõsta. Hinnatõusu võivad põhjustada ka muud tegurid nagu spekuleerimine toiduga. Spekulantide jaoks on muutlik hind kasulik, kuna nii saab hangeldades suuri kasumeid teenida.
Kakaoärimehed saavad hindade muutlikust kompenseerida säilitades ube ja kontrollides müügimahtu turul. Lõunariikide talunikud on aga sageli sunnitud oma uad kohe maha müüma, kuna raha vajatakse kohe või puuduvad ubade säilitamise tingimused.

Madala sissetulekuga kaasnevad tõsised tagajärjed

Hinna muutlikkuse ja languse ning kasvavate tootmiskulude tagajärjeks on miljonite kakaokasvatajate majanduslik ebakindlus ja vaesumine. Vaatamata sellele, et lähiaastatel ennustati kakaonõudluse kasvu pea 20% võrra, ja hoolimata šokolaadifirmade kasvavatest tuludest ei suuda paljud kakaokasvatajad enam oma olmekulusidki katta. Piiratud sissetulekuga kakaokasvatajad ja nende pered jäävad kasumlikus kakao- ja šokolaadiäris kaotajaks, kuna neil puudub info turuarengute kohta.
Kakaokasvatajate madal ja ebakindel sissetulek viib tõsiste sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemideni. Talunikud lõpetavad oma taludesse investeerimise, vähendavad palku, ei suuda töölistele korralikke töötingimusi tagada ja on halvimal juhul valmis kasutama lapstööjõudu. Lootes suurendada oma tulusid, panevad nad rohkem maad kakaotootmise alla, seda aga sageli jätkusuutliku, ökoloogilise ja mitmekesise põlluharimise hinnaga.