Tagada kakaokasvatajatele ja nende töölistele õiglane tasu

Šokolaadifirmad peavad tagama väiketalunikele ja nende palgatud töölistele piisava sissetuleku, mis kindlustaks nende peredele elukohariigi elukallidusele vastava korraliku äraelamise. Talunike ja tööliste keskmine sissetulek jääb praegu alla absoluutse vaesuse piiri, mis tähendab elamist 1,25 USA dollari või vähemaga päevas. Piisav sissetulek peab aga katma palgasaajate ja nende perede põhivajadused, mille hulka kuuluvad muuhulgas eluase, toit, joogivesi, tervishoid, haridus, lastehoid, maksud ja transport. Väiketalunike puhul tuleb vastav sissetulek tagada kakaoubadele kehtestatud õiglase miinimumhinnaga, mis võimaldaks talunikel maksta palgatud töölistele miinimum palka. Lisaks hoiab õiglane tasu ära lapstööjõu kasutamise ja võimaldab vanematel tasuda laste haridusega seotud kulud.