Pidada kinni inim- ja tööõigustest kogu kakao tarneahela ulatuses ja võidelda laste orjatöö vastu

Šokolaadifirmad peavad tagama korralikud töötingimused ja inimõiguste täitmise, rakendades inimõiguste deklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt kindlaks määratud rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtteid. Ainuüksi Elevandiluurannikul ja Ghanas töötab kakaoistandustes peaaegu 2 miljonit last. Neist sajad tuhanded töötavad tingimustes, mis pole rahvusvaheliste standarditega vastavuses. Sarnaste tõsiste rikkumiste vältimiseks peavad firmad pühendama erilist tähelepanu justnimelt võitlusele laste orjatöö vastu, vastavalt ILO konventsioonidele nr 182 ja 138.